ترانه آهنگ و شعر

شاهين نجفي - مهدي

مو دردم ولي درمان ننبو

ا تاريكي مين كو نور سوسو

وتركستم جقم تنهاي تنهام

مي تنها تكيه گاهم زندگي كو

 

از چمخاله تا قمو دويدم كه تو تو رو ببينم مهدي نديدم

سعادت نبود حتما آقاي محل گفت مي گفت شايد حرف زدي باهام نشنيدم

آخه پر از گناه و بديم من ناراضيم بد جوري از خودم من

كجايي كه با اشكام پاتو بشورم عشقم فرجو منتظر ظهورم

آقا يه چيز بگم بهت خالصانه 6 ماهه حقوقمو نميدن ماهيانه

شما كه كل امور دنيا دستته يه نيم نگاهي بكن به ما عاشقانه

ديگه رمقي نيست توي پاهام سيدي شب تا صبح بيدارمو قفل كائن

دخترم كنيزتون عروسيشه يكي دستشو بگيره از اين جا راحت بشه

چشم اميدمونه آقا تنها به شماست شرمندم نكن پيش خانواده

اصلا مهم نيست كه پدر شهيدم من كه چيزي از بنياد شهيد نديدم

گناهش به گردن همونايي كه ميگن ميگن اينا خودشون دزد سر گردنن

ما كه چيزي نميفهميم از سياست يه عده ميان و ميرن در نهايت

ما همون بدبختي بوديم كه هستيم آقا جون تو دعامونو بكن اجابت

 

مهدي سنگ رو يخ كردي ما رو اين همه صدات ميزنيم دست ما رو نميگيري و نميشنوي اين دعا رو مهدي تا كي صدا بزنيم خدا رو

مهدي سنگ رو يخ كردي ما رو اين همه صدات ميزنيم دست ما رو نميگيري و نميشنوي اين دعا رو مهدي تا كي صدا بزنيم خدا رو

 

فرجتم مال اوناست كه با اسم تو صد تا مث منو ميخرنو ميفروشن

ما كه جد اندر جد تو سري خورده ايم تو اخبار زنده و تو آمار مرده ايم

وقتي دستت خاليه سر به راه ميشي شنيدم اونا كشيدن مهدي كجايي

شكم گرسنه كه صداش در نمياد تو تو چاهيو نميدوني ما كجاييم

فشار اين تدبير آمريكايي جز مث كسي مث منه خدايي

همه چيز بي هدفه جز يارانه ها اونم هدفمتند شده و اقتضايي

كه به مغز امثال من نميكشه مغز ما كجا و دولت ولايي

جونته آقا خستم از زندگي بگير اين جونو راحت شم خدايي

يه زمان واسه يه كسي ما مستضعفيم وعده ي آب در خونه ي كذايي

يه زمان بايد بجنگيمو بميريم الكي الكي كربلا ما مياييم

8 سال سازندگي سركاري آقازاده هاي دبي لندن و هاوايي

8 سال گفت گفت و ما خنديديم 18 تيرو شهيد دانشگاهي

خليج و نفت توشي كه ديگه مال ما نيست شديم بچه بچه يتيم سرراهي

هر چي خاك قبر كوروش كبيره عمر شما باشه آقا كي ميايي

 

غم داريمو پر بغضيم مهدي تو نيستيو چشاتو بستي مهدي غم داريمو پر بغضيم مهدي تو نيستيو چشاتو بستي مهدي

مهدي سنگ رو يخ كردي ما رو اين همه صدات ميزنيم دست ما رو نميگيري و نميشنوي اين دعا رو مهدي تا كي صدا بزنيم خدا رو

مهدي سنگ رو يخ كردي ما رو اين همه صدات ميزنيم دست ما رو نميگيري و نميشنوي اين دعا رو مهدي تا كي صدا بزنيم خدا رو

مهدي سنگ رو يخ كردي ما رو اين همه صدات ميزنيم دست ما رو نميگيري و نميشنوي اين دعا رو مهدي تا كي صدا بزنيم خدا رو

 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم دی ۱۳۸۹ساعت 23:11  توسط Arman